Mechatronica wordt steeds meer gebruikt bij de dagelijkse activiteiten van de moderne ingenieurs. Deze rubriek geeft aandacht aan de ontwikkelingen binnen de mechatronica, die het werken van de moderne technici beïnvloeden of die sterk in ontwikkeling zijn en de technici binnenkort zullen gebruiken bij het ontwerpen en produceren van nieuwe producten.