Robotica is een deelgebied van de mechatronica. Mechatronische systemen maken een robot tot een zelfstandig opererende eenheid. Robots worden ingezet bij werkzaamheden die gevaarlijk, eentonig of uiterst nauwkeurig zijn. Robots werken 24 uur per dag, vaak in een omgeving waar de mens niet kan functioneren. Tijdens de opleiding mechatronica zul je veel met robotische systemen te maken krijgen. Onder meer met verschillende industriële Kawasaki robots en de educatieve Festo robot de Robotino.

 

In de paragraaf "elementaire robots" worden de basiselementen  van een robot uitgelegd. Bovendien leer je hier een aantal vaktermen die in de beschrijvingen van de diverse robots worden gebruikt. Sla deze paragraaf dus niet over!